Helikopterbaseutvalget har i flere sammenhenger de siste 6-7 årene hatt gleden av å samarbeide med NNK i ulike arrangement og oppdrag. NNK er meget gode på konseptutvikling og innspill vedr strategiske mål, samt nettverksbygging. De største arrangementene har vært «Hangarfesten» – Base Brønnøysund – i 2011, og olje/gasskonferansen i 2013. NNK har hatt hovedansvar for prosjektledelse, strategisk og operasjonelt ansvar for kommunikasjon og teknisk gjennomføring av arrangementene. Sande og Jansen er profesjonelle, kreative, tør å tenke «stort», gode på gjennomføring, holder tidsfrister, tar initiativ, er samarbeidsorientert – og har masse energi og humør.