NNK har gjennom et skreddersydd opplegg knyttet til kommunikasjon og lagspill bistått oss i Powel med å sikre økt fokus på ønsket etterlatt inntrykk samt salg/mersalg. Samlingene har vært inspirerende, manet til ettertanke og bidratt til å utvikle organisasjonen så vel som den enkelte medarbeider. Bjørn Erik og Inger-Gunn utfordret oss og vi har vært både i og utenfor komfortsonen. Vi sitter igjen med konkrete verktøy vi kan bruke i hverdagen.