Rapp Marine Group var i 2 år en beredskapsavtale med NNK, hvor NNK var i beredskap 24/7. I tillegg gjennomførte vi en kriseøvelse, hvor NNK deltok sterkt i planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelsen. Om kompetansen til Sande og Jansen er det å si at de har vært meget dyktig og profesjonell i samarbeidet med oss. De har i sterk grad bidratt med utvikling og forståelse for kriseberedskap i vår organisasjon.