Nordnorsk Kommunikasjon har kjørt medietrening for hele konsernledelsen i Torghatten ASA. Kurset var en god blanding av teori og praktiske øvelser. For oss ledere var kurset svært nyttig. Kurslederne er faglig sterk, skaper trygghet i rommet selv om de kjører oss hardt, og har et smittende engasjement. Som toppleder har jeg også brukt NNK til personlig medietrening ved flere anledninger, og konsernet har også rammeavtale på kommunikasjonstjenester med Nordnorsk Kommunikasjon.