Vi i AKVA group Land Based Norway AS (tidligere Plastsveis AS) har de siste årene hatt et meget godt og fruktbart samarbeid med Nordnorsk Kommunikasjon. De har bistått oss med diverse PR-oppgaver, ledet an i utvikling av kommunikasjonsplattform, og sist men ikke minst hatt hovedansvaret og prosjektledelse for vårt store jubileumarrangement våren 2018. Nordnorsk Kommunikasjon er en profesjonell og kreativ samarbeidspartner som vi liker å samarbeide med, og som vi anbefaler på det sterkeste.