Bilde fra Ramtind konferansen 2018 Foto: Yilmaz Dag

OM RAMTINDKONFERANSEN

Ramtindkonferansen ble til i 2008 som resultat av at noen ildsjeler kom sammen og bestemte seg for at næringslivet på Sør-Helgeland trengte sin egen konferanse. Navnet på konferansen, Ramtind, henspeiler overblikket og vidsynet man får på toppen av fjellet Ramind. Med utsyn alle veier og vinden omkring. Vi ønsker at vår region skal være sånn som Ramtind – ikke så stor, men barsk!

Ramtind-konferansen skal løfte fram samarbeid, suksesshistorier, satsing og store ideer, hovedsakelig regionalt men også nasjonalt. Gjennom de gode historiene styrker vi vår egen kunnskap, identitet og stolthet, og bidrar til å bygge omdømme.  Et fast punkt på konferansen er alltid  ”Den lokale suksesstimen” der vi løfter fram lokale bedrifter og mennesker som har lyktes, som vil noe og som har en historie å fortelle som kan inspirere andre. Det er lov å lykkes – og det er lov å glede seg over de som lykkes. Lokal kultur har også en viktig plass på denne konferansen.

På konferansen deles også «Ramtindprisen» ut. Prisen skal være en ordentlig klapp på skuldra til noen – en bedrift, en organisasjon eller en enkeltperson – som har gjort noe veldig bra, noe som er i tråd med Ramtinds ånd & intensjoner. Prisvinner skal være uredd, tenke nytt – eller stort – eller begge deler – og være visjonær. Vinneren må ha holdt på over tid og ikke gitt opp. Det er også et kriterium at vinneren holder til her på Sør-Helgeland og har skapt verdier, enten i form av cash, arbeidsplasser, stolthet eller identitet. Eller alle på en gang!

Samarbeidspartnere